Мета навчальної дисципліни "Вимірювання в телекомунікаційних системах" цеформування знань з вимірювальних технологій в телекомунікаційних системах, знайомство із типовими методами вимірювання та типовою вимірювальною апаратурою, формування вміння здобувачів освіти вибирати, включати та експлуатувати вимірювальні прилади відповідно з їхніми технічними характеристиками, забезпечуючи необхідну точність вимірювання, можливості використання одержаних знань у практичній діяльності.

Завданням засвоєння теоретичного матеріалу  є  подальше  використання його в процесі виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни, проведення вимірювань на обладнанні лабораторій циклу, реальних дипломних проектів та в практичній діяльності на виробництві.